Buddha House © 2007 • Patent pending • All rights reserved

 

Buddha House

 

 

 

 

 

Rehabilitering

 

En väsentlig del av läkningen bör innefatta träning för att du skall kunna återkomma till samma funktionsnivå som innan skadan/sjukdomen.

 

Rehabilitering bör planeras och påbörjas så snart skadan/sjukdomen är ett faktum. All fördröjning av detta riskerar att fördröja återgång i normal aktivitet och kan i värsta fall omöjliggöra effektiv rehabilitering.

 

Rehabiliteringen skall alltid vara individanpassad och anpassad till den aktivitesnivå som var fallet innan skadan/sjukdomen, vilket kräver lika stor insats från den som behandlar som den som behandlas.

 

Vår rehabilitering följer de senaste medicinska forskningsresultaten och är grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.